Van ‘jezelf kwijt’ naar ‘eigen wijsheid’

Jezelf kwijt
Voel je jezelf thuis in jezelf of ben je jezelf kwijt geraakt? Ben je nog in voldoende verbinding met wat voor jou relevant is? Het blijkt soms moeilijk om in het werk blijvend zin en geluk te vinden. Er was eens wél een duidelijke werkfocus, maar die lijkt nu vervaagd. Wat is er gebeurd? Is de weg terug nog te vinden?

Hoe ga je om met de rol die je krijgt?
De context waarin je werkt bepaalt mede de rol die je daarin inneemt. In een gezonde situatie is er evenwicht tussen de rol die je krijgt en de rol die je zelf in wil nemen. Maar soms verzand je in een patroon van aanpassing, omdat omstandigheden zich opdringen, door bijvoorbeeld een te hoge werkdruk, een te uitgebreid takenpakket, een reorganisatie, of financiële moeilijkheden.

Ik en de ander
Er is een persoonlijke dynamiek tussen jou en de anderen, die het soms moeilijk kan maken om ruimte te voelen. Collega’s en leidinggevenden waarmee je samen werkt hebben soms invloed op wat jij vindt dat jij kunt inbrengen. Jouw eigen (strategische) ideeën, je waarden, maar ook je persoonlijke effectiviteit en psychologisch welzijn, kunnen onder druk komen te staan. Afstemming wordt opeens aanpassing.

Een begrijpelijke maar contraproductieve reactie
Als reactie op deze druk van buitenaf kan het zijn dat je je terugtrekt. Je doet nog slechts je taak en houdt verdere gevoelens en ideeën alleen nog maar voor jezelf. Het kan ook zijn dat je juist dominant gaat sturen en meer persoonlijke contacten met collega’s vermijdt, met alleen nog het beoogde resultaat voor ogen. Maar daarmee raak je meestal alleen nog verder van huis: je raakt jezelf kwijt.

Hoe effectief omgaan met externe druk?
De vraag is hoe je hiermee effectief kunt omgaan. De omstandigheden om je heen zijn niet zo gemakkelijk te veranderen. Duidelijk is dat je in jezelf iets moet veranderen om met de situatie door te kunnen. Maar hoe? Het is van belang je onvrede te begrijpen, betekenis te geven aan wat je ervaart, en opnieuw te kijken hoe je jezelf kunt ondersteunen om je situatie te verbeteren. Het gaat hier om de verandering die je met name zelf kunt inzetten om binding met jezelf en je werk te blijven voelen. Ook als er sprake is van benauwenis en gebrek aan ruimte.

Eigen-wijs
Je eigen wijsheid en ervaringen kunnen je helpen weer helder zicht te krijgen op wat je te doen staat. Misschien weet je diep vanbinnen al wat je te doen staat, maar heb je nog moeite dat aan jezelf toe te geven. Als je de moed kunt verzamelen om eerlijk naar jezelf te zijn, dan kun je je keuzes baseren op wie je werkelijk bent en wat je professioneel wilt realiseren, of dit nu binnen of buiten de ruimte is, die je gegeven is.