Wees wie je bent als professional

Werken aan een persoonlijke missie

Het persoonlijke of “het eigene”  is van grote waarde, voor ons zelf in de eerste plaats want het is fijn te weten wie we zelf zijn en vanuit welke basis wij leven en werken, hoe wij ten volle kunnen werken aan wat wij waardevol vinden en onze weg hier naar toe vinden in de werkcontext. Op de tweede plaats is het eigene ook voor je omgeving en je relaties van belang, want zo kun je elkaar werkelijk kennen en kan een groter terrein van ontmoeting en samenwerking ontstaan. Want als wij elkaar kennen en er heldere uitwisseling mag plaatsvinden op basis van wie wij zijn en wat wij belangrijk vinden, dan voelt dat uiteindelijk meer geborgen. Eigenheid en de eigen waarden zijn dan basis voor afstemming en samenwerking ten behoeve van de doelen die beoogd worden. Daar hebben wij soms wel het nodige voor te doen.

“Annette heeft net een nieuwe baan. Zij werkt als projectleider bij een grote zorginstelling. Zij voelt zich niet op haar plaats. Steeds meer probeert zij zich aan te passen aan onuitgesproken verwachtingen. Ze is sociaal en sterk op relaties gericht. Haar gebruikelijke scherpte en daadkracht durft zij niet in te zetten. Ze is bang dat zij impulsief zal overkomen en niet voldoende deskundig. Ze voelt zich wankelen. Intussen lijkt het of zij steeds meer ondersteunend werk krijgt. Annette voelt dat er iets moet veranderen. Ze spreekt zich uit. Eerst tegen een collega, dan tegen haar leidinggevende. Spannend en kwetsbaar voelt dat. Zij geven haar terug dat het lijkt of ze teveel zoekend is. Zij besluit zich meer inhoudelijk te verdiepen. Zij wil echt deskundig zijn en zich minder laten bepalen door haar omgeving en wat er tussendoor op haar af komt. Haar scherpte en daadkracht ook echt kunnen baseren op een sterkere inhoudelijke visie. Ze beseft dat zij zichzelf hier onvoldoende tijd voor geeft. Te vluchtig zich voorbereid en in eerste reactie op andere zaken gericht is. Sinds zij zich meer tijd gunt voor inhoud, gaat het beter. Haar werk  is intussen veranderd, ze voelt zich steviger en meer op haar plaats. Sterker: zij voelt dat zij de juiste persoon is in deze omgeving. Zij voelt zich nu meer vrij om haar kwaliteiten – als scherpte en daadkracht – weer in te zetten. “

Ik werk met mensen om hun persoonlijke missie te ontwikkelen. Op basis van eigen waarde(n) en kwaliteiten en op basis van de behoeften van hun werkterrein. Ik geloof dat op die manier organisatiedoelen ook jouw persoonlijke doelen kunnen worden en blijven. Trajecten zijn kort en gericht op het nemen van je eigen verantwoordelijkheid om zo te komen tot de juiste stappen in leven en werk.