Wees zakelijk, doe aan gezondheidsmanagement

Een kostbaar probleem
Wanneer het gaat om gezondheid binnen de organisatie, hebben de werkomgeving, persoonlijke karakterstructuren en samenwerkingsrelaties steeds meer mijn aandacht gekregen. Gezondheidsmanagement is een groot terrein. Er wordt daarin vaak uitsluitend gefocust op de fysieke kant, door een sportabonnement beschikbaar te stellen of door gezond eten aan te bieden in de kantine. Dat is slechts een aspect van het geheel. Belangrijk is dat er een breder bewustzijn ontstaat, dat naast onze fysieke gezondheid ook ons psychologisch welzijn centraal stelt, en dat zich richt op wat nodig is om dit welzijn te versterken. Dit is nodig, want gezondheidsklachten leiden tot ziekteverzuim. Momenteel lopen de kosten van ziekteverzuim voor werkgevers enorm op. Het Trimbos Instituut meldt dat in 2013 40.6% van de werkenden voor meerdere dagen of periodes leed aan een of andere aandoening. Kosten hiervoor zijn € 7,2 miljard.

Oorzaken van klachten
De werkomgeving, samenwerkingsrelaties, en de hoeveelheid negatieve stress spelen een rol bij iemands gevoel van welzijn en weerbaarheid.  Als daarnaast nog problemen in de privésfeer spelen of sterke persoonlijkheidsissues, dan kan dit teveel worden. De vraagstukken die ik als coach op tafel krijg gaan vaak over moeilijke werkrelaties of zelfs angst op basis van de samenwerking die in de loop der tijd is ontstaan.  Oververmoeidheid, negatief zelfbeeld en het niet meer goed weten hoe dit op te lossen, leiden dan tot energieverlies en niet meer kunnen focussen op het werk zelf. In het slechtste geval worden mensen ziek, in het beste geval ontstaat er schijnbetrokkenheid en schijninzet.

Een organisatie-omgeving die helpt
Het is dan ook belangrijk voor de organisatie aandacht te schenken aan zowel de eigen structuur en cultuur, alsook de sociale dynamieken die hierbinnen spelen en hoe deze inwerken op individuele mensen. Open gesprekken, op accepterende en onbevooroordeelde wijze, en oog hebben voor wat mensen belemmert of stimuleert helpen hierbij. Een veilige, uitnodigende werkomgeving waarin het goed is om te werken is een stimulans voor verdere ontwikkeling en effectiviteit van de gehele organisatie. Jammer genoeg gebeurt het maar al te vaak dat persoonlijke aspecten en de werkrelaties tussen mensen niet voldoende aandacht krijgen en als zweverig of niet-zakelijk worden afgedaan. De frustratie of verharding die hierdoor ontstaat heeft echter wel effect op de kwaliteit van werk en de sfeer.

Eigen verantwoordelijkheid
Ook de eigen verantwoordelijkheid dient benadrukt te worden, want iedere organisatie wordt gevormd door de mensen zelf. Gedurende ons (werk) leven hebben we heel wat te ontwikkelen om onze eigen persoonlijkheid te versterken en onze ambities te realiseren. Dit gaat meestal niet vanzelf. Het is goed om hier aandacht aan te schenken, zodat je niet steeds vanuit je automatische patronen reageert of een leefstijl kiest die je gezondheid niet ten goede komt. Gelukkig is hier steeds meer informatie en discussie over binnen de samenleving, en is er een kritische houding aan het ontstaan ten aanzien van ongezonde voedings- en leefpatronen. Daarnaast krijgen persoonlijk leiderschap en het maken van keuzes en besluiten die onszelf ondersteunen of versterken steeds meer aandacht.

Wat organisaties kunnen doen
Bedrijven en organisaties kunnen veel doen aan gezondheidsmanagement. Ten eerste via het fysieke aspect, zoals het uitdragen en ondersteunen van vitaliserende gewoonten en praktijken (denk aan waardering voor goede voeding en beweging). Daarnaast kunnen zij een onderzoekende houding stimuleren ten aanzien van wat voor leidinggevenden en werknemers het beste en plezierigste werkt voor het behalen van doelstellingen. Daarbij helpt een waarachtige kijk op wat mensen nodig hebben om hun wensen en talenten op een gezonde manier met elkaar te realiseren. Gelukkig zijn er in de zakenwereld bewijzen die aantonen dat een dergelijke aanpak werkt. Denk aan internationale business leiders als Ricardo Semler die zijn succesvolle bedrijven heeft ingericht op basis van vitaliteit en zelfsturing.

Zakelijker kan niet
Mensen zijn misschien bang dat zakelijke doelen uit het oog verloren raken als menselijk welzijn een centralere plaats krijgt, maar juist de combinatie van welzijn, gezondheid, en persoonlijke ontwikkeling vormen het fundament om de met elkaar afgesproken doelen zo goed mogelijk te behalen. Zakelijker kan niet.