Creëer focus voor effectiviteit

Het kan een zoektocht zijn als het gaat om wat je wilt. Wat voelt eigen aan je wensen, aan je activiteiten en aan hetgeen je realiseert? En waar doe je het eigenlijk voor. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk, maar er is meer. Kennis en vaardigheden zijn immers slechts middelen die je helpen bij hetgeen je waardevol vindt om je voor in te zetten. Wat je waardevol vindt, kan iets technisch inhoudelijks zijn, een boegbeeldfunctie, of een zorgbaan. Maakt niet uit. Het gaat om wat wij zelf werkelijk als belangrijk zien of waar wij verbinding mee voelen en willen blijven aangaan. Dat maakt het zicht helder en dat helpt je te weten hoe en waar je dan je kunde en vaardigheden wilt inzetten. Met liefde en plezier, en op een effectieve manier.  Wanneer deze focus ontstaat, is het werkterrein duidelijk. Dan weet je ook wat je moet doen en laten. Vervolgens zijn besluiten en acties nodig om werkelijk te gaan staan voor wat je belangrijk vindt. Dit kan in de praktijk ongemakkelijk en onwennig voelen, vooral als hier echt nieuw gedrag bij hoort. Eenmaal gefocust, is het gemakkelijker te doen wat nodig is en om te gaan met mogelijke innerlijke obstakels.