Versterk je persoonlijk kompas

Dat wat belangrijk is voor jezelf is niet altijd gemakkelijk te bepalen. We worden beïnvloed door wat de omgeving ons ingeeft en wat wij dienen te doen om gewaardeerd en gezien te worden. Persoonlijke patronen ontstaan vroeg in de jeugd, en spelen levenslang een rol.  Deze zijn niet zomaar te herkennen, juist omdát ze al zo lang een deel van je zijn. Je trekt al vroeg je conclusies over wat gewenst gedrag is. En het gewenste gedrag gaat na verloop van tijd voelen als natuurlijk en eigen.

Het spreekt voor zich dat een zekere aanpassing ook belangrijk is. Normen en afspraken horen er nu eenmaal bij. Later in je leven merk je echter dat die aanpassing je soms ook veel kost. Je aanpassen gaat dan ten koste van je gevoel van eigenwaarde of van je energie. Tegelijkertijd raken je verlangens over hoe je eigenlijk wilt leven en werken en wat je ten diepste belangrijk vindt uit zicht. Het terughalen van je verlangen is belangrijk. Want wanneer je je verlangens weet te verstaan en kunt vertalen naar concrete ambities, dan heb je een goed kompas in handen. Niet makkelijk, maar we kunnen ons hierin oefenen.