Hoe verbind je je weer met je organisatie?

Mensen die ik spreek zijn professionals die verantwoordelijkheid en inhoudelijke kennis hebben, maar soms niet meer weten of zij achter de doelstellingen van hun organisatie staan. Het werk kan zich niet verder verdiepen of wordt overschaduwd door teveel procedures, intern politiek gedoe, indirecte competitie rond projecten, of er wordt teveel nadruk gelegd op korte termijn resultaten. Het zicht op waar je het eigenlijk voor doet raakt vertroebeld of helemaal kwijt.

Misschien raken we als reactie bedreven in discussies, of in ons terugtrekken, maar ergens lopen we vast en houden we de schijn op. Het lijkt of we geen invloed meer hebben, geen verbinding met onze organisatie. We gaan door, maar hebben een deel van onszelf buiten spel gezet. Eigenschappen, persoonlijke invalshoeken en kwaliteiten die belangrijk voor je zijn, blijven hierdoor onvoldoende benut.

Door de waan van de dag gaat onze aandacht meer naar wat er voorbij komt. We kiezen voor het gangbare, ook als het om onszelf gaat. Je eigen waarde blijkt moeilijk vast te houden en te benutten. Met het risico dat er veel verloren raakt.

Het is belangrijk om dat wat je waardevol vindt aandacht te geven en wanneer het moeilijk is, vaardigheden eigen te maken die je helpen je waarde in te zetten. Het helpt je bij het aangaan van verbindingen die jou en natuurlijk ook anderen ten goede komen.