Counseling voor de ervaren professional

“Ik word volgend jaar 56. Niets te klagen over de inhoud van mijn werk, maar waar ik vroeger een vanzelfsprekende positie had, ben ik daar nu vaak zoekende in. Er zijn veel (jongere) collega’s bijgekomen en soms trek ik mij terug. Voorheen was ik werkzaam in een kleiner team, nu – na de reorganisatie – worstel ik met zichtbaar blijven en met mijn eigenaarschap over mijn bijdrage.” (Senior professional overheidsorganisatie).

“In mijn managementfunctie ben ik steeds verder afgeraakt van de inhoud. Ik mis de focus op inhoudelijke vraagstukken. Graag zou ik weer bezig willen zijn met ontwikkelingen, beleidsonderzoek en strategisch inhoudelijk advies. Maar hoe pak ik die verandering van inhoudelijke koers aan?” (Manager overheidsorganisatie).

Verdieping van je professionaliteit
Zo na je 45ste jaar heb je een stevige basis in werk en leven bereikt. Je (werk)leven heeft vaak een duidelijke vorm aangenomen. Ondertussen wordt je behoefte aan verdieping van wat je professioneel doet belangrijker. Je zoekt naar antwoorden op vragen over hoe je werk en leven verder vorm gaat geven, wat jouw persoonlijke verlangens en uitdagingen nu werkelijk zijn, en hoe je je levens- en werkervaringen om kan zetten in een passende koers voor de toekomst. Je verlangen naar verdieping of verandering ervaar je niet altijd als gemakkelijk. Je vraagt je af in hoeverre je veranderende ambities realiseerbaar zijn.

Verder dan vaardigheden en kennis
Het aanleren van vaardigheden of verwerven van nieuwe kennis alleen is niet de oplossing. Het komt vaak voor dat je als ervaren professional blijft zitten waar je zit, terwijl je eigenlijk anders zou willen maar niet meer durft. Of dat je onzeker bent over de verdere mogelijke rol die je zou kunnen innemen binnen de organisatie. Of dat je verlangt naar een andere balans tussen leven, werk en maatschappelijke bijdrage, wat niet altijd te verenigen is met je huidige werkagenda. Dat zijn vragen die gaan over de diepere lagen van je persoon.

Wat ik doe
In mijn werk spreek ik met ervaren professionals/leidinggevenden die graag hun ervaringen, visies en waarden opnieuw in kaart brengen, die vragen hebben of zij hun rol nog passend invullen, of die hun interne en externe mogelijkheden willen verkennen. Zij kijken ook naar hun persoonlijke thema’s en denken na over wat hen daarin belemmert, of juist stimuleert. Hoe zij hun rol binnen de eigen organisatie opnieuw betekenis kunnen geven. En wat zij nodig hebben om hun positie te versterken binnen hun organisatie. Of hoe zij de beweging kunnen maken naar buiten.

Bouwen op bestaande ervaring
Het mooie is dat in de gesprekken de reeds aanwezige ervaringen en kennis nieuwe betekenis krijgen. Wanneer je stil wilt staan, ontstaan professionaliteit, inspiratie en zicht op nieuwe perspectieven. De eigen wijsheid wordt niet opzijgeschoven, maar ondersteund met realisme en vertaling naar praktische stappen.

Ik ontvang je graag voor een vrijblijvend gesprek.