Loopbaancoaching

Op zoek naar passend werk
Loopbaanadvies gaat over koers zoeken en daadwerkelijk realiseren wat je wilt en kunt. Misschien heb je werk dat niet helemaal past, en dat geeft een knagend gevoel van onvrede, een gevoel dat er meer uit het werk te halen is. Weten wat je wilt blijkt niet echt eenvoudig. Om daar achter te komen gaan we op zoek naar handvatten: wat kun je leren uit je verleden, hoe heb je de dingen tot nu toe gedaan? Wat zijn kwaliteiten die je succesvol inzet, misschien zonder dat je je daarvan bewust bent? In welke activiteiten heb je echt plezier, en hoe zijn die te ‘vertalen’ naar werk? Als je dat allemaal weet, is het tijd om actie te gaan ondernemen, via actieplannen, arbeidsmarktoriëntatie, en professionele verdieping.

Aanpak
Loopbaanadvies en – coaching is als werken aan een puzzel: naarmate je meer stukjes op de goede plaats hebt wordt het totaalbeeld duidelijker. De juiste keuze raakt in zicht en inspireert tot het nemen van juiste beslissingen. Deze trajecten moeten vooral energie geven, ook al is daar soms éérst wat ‘puin ruimen’ voor nodig. De aanpak begint met het verkrijgen van zelfinzicht, gevolgd door in contact komen met je werkelijke wensen, en sluit af met concrete stappen om daar ook werkelijk te komen.

Resultaat

  • Een duidelijk zicht op wat je wilt en kunt
  • Energie, zelfvertrouwen en enthousiasme voor werk nu en in de toekomst, en daardoor
  • Een betere uitstraling op de arbeidsmarkt
  • Overzicht van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
  • Concrete stappen om je doelen te realiseren

Omschrijving van een loopbaanadviestraject
Loopbaantrajecten bestaan uit vijf à acht één op één gesprekken. Elk gesprek richt zich op een bepaald thema, ofwel een stuk uit de puzzel. De aanpak is resultaatgericht met een duidelijk doel. De bedoeling is (naast het verkrijgen van een passende baan) dat je je eigen richting leert uit te zetten. Het komt ook voor dat mensen zich ervan bewust worden, dat zij al in een voor hun juiste baan zitten, maar dat er iets nodig is om het werk meer plezierig en passend te maken. In de adviesgesprekken zal dit snel duidelijk worden. Het traject richt zich dan op verbetering van de werksituatie, waarbij bijvoorbeeld de eigen zelfstandigheid, samenwerking, taak, en invloed op de werkomgeving aan bod komen.

Een combinatie met training kan gemaakt worden indien nodig.