Over mij

Mijn focus: een goed werkend leven vanuit eigen regie en op basis van samenwerking
Mijn naam is Ghislaine Keyzer. Als ontwikkelingssocioloog heb ik mij altijd bezig gehouden met het thema ‘Mens en Werk’. Mijn hele werkzame leven, nu zo’n 30 jaar, ben ik al gericht op hoe mensen hun leven organiseren, hun mogelijkheden benutten en hoe zij een inspirerende werksituatie kunnen creëren. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dat soms is, en hoe belangrijk het dan is om even te kunnen sparren met een ervaren adviseur.

Gezondheid en werk
In de laatste jaren heeft voor mij het thema gezondheid en werk een steeds grotere betekenis gekregen. Vooral wanneer organisaties in ‘zwaar weer’ belanden, bijvoorbeeld door financiële problemen, dan komt de mentale en fysieke gezondheid van management en medewerkers onder druk te staan. Duurzaam omgaan met de draagkracht van mensen in organisaties kan veel onnodige kosten besparen. Én het leidt tot een betere sfeer en een vitalere organisatie.

Ik begeleid daarom mensen en organisaties in ‘gezondheidsmanagement’. Daarin beantwoord ik vragen zoals: Hoe kun je als persoon een gezondere leef- en werkstijl vinden en toepassen? Hoe richt je als team of organisatie het werk zodanig in, dat mensen zich vitaal en betrokken voelen?

Wat ik doe
Ik begeleid individuen en organisaties, zodat zij vitaal, inspirerend, betrokken, kortom ‘gezond’ kunnen zijn. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van veranderkunde en coaching om de onderwerpen werk-, persoonlijke en professionele ontwikkeling verder te kunnen uitwerken.

Zie mijn LinkedIn profiel voor verdere informatie.

NOLOC en Ethische Code 
Keyzer Loopbaanadvies & Coaching is aangesloten bij en volgt de gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC).

Keyzer Loopbaanadvies & Coaching heeft zich aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen, en staat daarmee garant voor een zorgvuldige benadering van persoonlijke vraagstukken in coaching en begeleiding.