Over mij

Mijn focus: bouwen aan een goed werkend leven vanuit eigen regie
Mijn naam is Ghislaine Keyzer. Als ontwikkelingssocioloog heb ik mij altijd bezig gehouden met het thema ‘Mens en Werk’. Mijn hele werkzame leven, nu zo’n 35 jaar, ben ik al gericht op hoe mensen hun leven organiseren, hun mogelijkheden benutten en hoe zij een inspirerende werksituatie kunnen creëren. Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk dat soms is, en hoe belangrijk het dan is om even te kunnen sparren met een ervaren coach.

Gezondheid in werk
In de laatste jaren heeft voor mij het thema ‘gezondheid in werk’ een steeds grotere betekenis gekregen. Duurzaam omgaan met je eigen energie en draagkracht kan je veel onnodige problemen besparen. 

Ik richt me daarom ook op vragen als: Hoe kun je een gezondere leef- en werkstijl vinden en toepassen? 

Ik heb verschillende opleidingen gevolgd op het gebied van veranderkunde en coaching om de onderwerpen werk-, persoonlijke en professionele ontwikkeling verder te kunnen uitwerken.

Zie mijn LinkedIn profiel voor verdere informatie.

NOLOC en Ethische Code 
Keyzer Loopbaanadvies & Coaching is aangesloten bij en volgt de gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC).

Keyzer Loopbaanadvies & Coaching heeft zich aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen, en staat daarmee garant voor een zorgvuldige benadering van persoonlijke vraagstukken in coaching en begeleiding.