• Hervind je energie bij stress en vermoeidheid

  Tijdens drukte en crises kan het gebeuren dat je energie opraakt. Je put uit lege bronnen en pleegt roofbouw. Dit is een signaal dat aangeeft dat het belangrijk is te gaan kijken naar wat nodig is om meer stabiliteit en focus te ontwikkelen, zodat je je opnieuw vitaal gaat voelen. De werkplek is uitdagend. Niet alleen meer doen in minder tijd, ook onderlinge relaties geven soms onrust. Juist in periodes waarin het niet zo lekker loopt, komen soms oude gevoelens van bedreiging of verdriet naar boven. We komen op scherp te staan, nemen afstand, isoleren onszelf en raken alert op onze eigen tekortkomingen en die van anderen. Perfectionisme en controle versterken zich. Het is niet altijd…

 • Van ‘jezelf kwijt’ naar ‘eigen wijsheid’

  Jezelf kwijtVoel je jezelf thuis in jezelf of ben je jezelf kwijt geraakt? Ben je nog in voldoende verbinding met wat voor jou relevant is? Het blijkt soms moeilijk om in het werk blijvend zin en geluk te vinden. Er was eens wél een duidelijke werkfocus, maar die lijkt nu vervaagd. Wat is er gebeurd? Is de weg terug nog te vinden? Hoe ga je om met de rol die je krijgt?De context waarin je werkt bepaalt mede de rol die je daarin inneemt. In een gezonde situatie is er evenwicht tussen de rol die je krijgt en de rol die je zelf in wil nemen. Maar soms verzand je…

 • Wees wie je bent als professional

  Werken aan een persoonlijke missie Het persoonlijke of “het eigene”  is van grote waarde, voor ons zelf in de eerste plaats want het is fijn te weten wie we zelf zijn en vanuit welke basis wij leven en werken, hoe wij ten volle kunnen werken aan wat wij waardevol vinden en onze weg hier naar toe vinden in de werkcontext. Op de tweede plaats is het eigene ook voor je omgeving en je relaties van belang, want zo kun je elkaar werkelijk kennen en kan een groter terrein van ontmoeting en samenwerking ontstaan. Want als wij elkaar kennen en er heldere uitwisseling mag plaatsvinden op basis van wie wij zijn…

 • Wees zakelijk, doe aan gezondheidsmanagement

  Een kostbaar probleem Wanneer het gaat om gezondheid binnen de organisatie, hebben de werkomgeving, persoonlijke karakterstructuren en samenwerkingsrelaties steeds meer mijn aandacht gekregen. Gezondheidsmanagement is een groot terrein. Er wordt daarin vaak uitsluitend gefocust op de fysieke kant, door een sportabonnement beschikbaar te stellen of door gezond eten aan te bieden in de kantine. Dat is slechts een aspect van het geheel. Belangrijk is dat er een breder bewustzijn ontstaat, dat naast onze fysieke gezondheid ook ons psychologisch welzijn centraal stelt, en dat zich richt op wat nodig is om dit welzijn te versterken. Dit is nodig, want gezondheidsklachten leiden tot ziekteverzuim. Momenteel lopen de kosten van ziekteverzuim voor werkgevers…

 • Creëer focus voor effectiviteit

  Het kan een zoektocht zijn als het gaat om wat je wilt. Wat voelt eigen aan je wensen, aan je activiteiten en aan hetgeen je realiseert? En waar doe je het eigenlijk voor. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk, maar er is meer. Kennis en vaardigheden zijn immers slechts middelen die je helpen bij hetgeen je waardevol vindt om je voor in te zetten. Wat je waardevol vindt, kan iets technisch inhoudelijks zijn, een boegbeeldfunctie, of een zorgbaan. Maakt niet uit. Het gaat om wat wij zelf werkelijk als belangrijk zien of waar wij verbinding mee voelen en willen blijven aangaan. Dat maakt het zicht helder en dat helpt je te weten hoe…

 • Versterk je persoonlijk kompas

  Dat wat belangrijk is voor jezelf is niet altijd gemakkelijk te bepalen. We worden beïnvloed door wat de omgeving ons ingeeft en wat wij dienen te doen om gewaardeerd en gezien te worden. Persoonlijke patronen ontstaan vroeg in de jeugd, en spelen levenslang een rol.  Deze zijn niet zomaar te herkennen, juist omdát ze al zo lang een deel van je zijn. Je trekt al vroeg je conclusies over wat gewenst gedrag is. En het gewenste gedrag gaat na verloop van tijd voelen als natuurlijk en eigen. Het spreekt voor zich dat een zekere aanpassing ook belangrijk is. Normen en afspraken horen er nu eenmaal bij. Later in je leven merk je echter dat…

 • Hoe verbind je je weer met je organisatie?

  Mensen die ik spreek zijn professionals die verantwoordelijkheid en inhoudelijke kennis hebben, maar soms niet meer weten of zij achter de doelstellingen van hun organisatie staan. Het werk kan zich niet verder verdiepen of wordt overschaduwd door teveel procedures, intern politiek gedoe, indirecte competitie rond projecten, of er wordt teveel nadruk gelegd op korte termijn resultaten. Het zicht op waar je het eigenlijk voor doet raakt vertroebeld of helemaal kwijt. Misschien raken we als reactie bedreven in discussies, of in ons terugtrekken, maar ergens lopen we vast en houden we de schijn op. Het lijkt of we geen invloed meer hebben, geen verbinding met onze organisatie. We gaan door, maar…