Opdrachtgevers

Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rotterdam | de Baak, Trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap, Noordwijk-Driebergen | BDO Accountants en Belastingadviseurs, Den Haag | BNP Paribas, Rotterdam | BuildDesk, Delft | Centraal Bureau MEE Zuid-Holland Noord, Leidschendam | Consumentenbond, Den Haag | Cordaid, Den Haag | Delphi Opbouwwerk, Rotterdam | DOK Library Concept Center, Delft | Doornbos Equipment,  Rotterdam | Ernst & Young, Rotterdam | FMO Dutch Development Bank, Den Haag | Gemeente Rotterdam, Rotterdam | Hoofdproductschap Akkerbouw, Zoetermeer | ID Plein, Rotterdam | KPMG, Amsterdam | KWR Watercycle Research Institute Nieuwegein | Lytton, Amsterdam | Expertise Centrum Organisatie en Personeel – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag | Ministerie van Economische Zaken, Den Haag | Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap – OCW, Den Haag | Nationale Nederlanden/ING,  Rotterdam | Nokia Siemens, Rotterdam | Oxfam Novib, Den Haag | Provincie Noord-Holland | PBLQ HEC, Den Haag |Price Waterhouse Coopers, Den Haag | Productschap Akkerbouw, Zoetermeer | Productschap Vis, Den Haag | Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) | Stichting Nederlandse Vrijwilligers – SNV, Den Haag | Stichting Wijzer, Rotterdam | Tweede Kamer, Den Haag | UWV, Den Haag, Haarlem, Rotterdam | VNG-International, Den Haag | Woonstad, Rotterdam | Zadkine Contract, Cursus en Advies, Rotterdam.