• Wees wie je bent als professional

    Werken aan een persoonlijke missie Het persoonlijke of “het eigene”  is van grote waarde, voor ons zelf in de eerste plaats want het is fijn te weten wie we zelf zijn en vanuit welke basis wij leven en werken, hoe wij ten volle kunnen werken aan wat wij waardevol vinden en onze weg hier naar toe vinden in de werkcontext. Op de tweede plaats is het eigene ook voor je omgeving en je relaties van belang, want zo kun je elkaar werkelijk kennen en kan een groter terrein van ontmoeting en samenwerking ontstaan. Want als wij elkaar kennen en er heldere uitwisseling mag plaatsvinden op basis van wie wij zijn…

  • Creëer focus voor effectiviteit

    Het kan een zoektocht zijn als het gaat om wat je wilt. Wat voelt eigen aan je wensen, aan je activiteiten en aan hetgeen je realiseert? En waar doe je het eigenlijk voor. Kennis en vaardigheden zijn belangrijk, maar er is meer. Kennis en vaardigheden zijn immers slechts middelen die je helpen bij hetgeen je waardevol vindt om je voor in te zetten. Wat je waardevol vindt, kan iets technisch inhoudelijks zijn, een boegbeeldfunctie, of een zorgbaan. Maakt niet uit. Het gaat om wat wij zelf werkelijk als belangrijk zien of waar wij verbinding mee voelen en willen blijven aangaan. Dat maakt het zicht helder en dat helpt je te weten hoe…

  • Versterk je persoonlijk kompas

    Dat wat belangrijk is voor jezelf is niet altijd gemakkelijk te bepalen. We worden beïnvloed door wat de omgeving ons ingeeft en wat wij dienen te doen om gewaardeerd en gezien te worden. Persoonlijke patronen ontstaan vroeg in de jeugd, en spelen levenslang een rol.  Deze zijn niet zomaar te herkennen, juist omdát ze al zo lang een deel van je zijn. Je trekt al vroeg je conclusies over wat gewenst gedrag is. En het gewenste gedrag gaat na verloop van tijd voelen als natuurlijk en eigen. Het spreekt voor zich dat een zekere aanpassing ook belangrijk is. Normen en afspraken horen er nu eenmaal bij. Later in je leven merk je echter dat…